Volám sa Andrej Brnušák. Rád hrám šach a preto vám ho chcem predstaviť a priblížiť šachové turnaje a rôzne súťaže, ktorých sa zúčastňujem.

 

ŠACH

Šach (z  pepepb.jc.kjcn-kc-lkxc- perzštiny شاه - šáh, kráľ; prenesene: kráľovská hra) je strategická hra  pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické, strategické a plánovacie schopnosti hráčov a tiež ich pozornosť a vnímavosť. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Hrajú ju dvaja hráči podľa šachových pravidiel. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. V dnešnej verzii šachových kameňov možno badať alegóriu stredovekej spoločnosti.

AKO HRAŤ

Šach sa hrá na doske zvanej šachovnica, rozdelenej na 8×8 políčok. Každý hráč má na začiatku partie k dispozícii nasledujúce figúrky:
1 kráľa
1 dámu (nesprávne kráľovná)
2 veže
2 strelcov
2 jazcov (nesprávne kôň)
8 pešiakkov

Dáma a veža sú ťažké figúry, strelec a jazdec sú ľahké figúry. Šachovnica leží medzi oboma hráčmi, každý z hráčov má napravo zo svojej strany biele pole. Biely hráč má zo svojho pohľadu na druhom rade ôsmich pešiakov a na prvom rade od ľava do prava: vežu, jazdca, strelca, dámu, kráľa, strelca, jazdca a vežu. Pritom každá strana postaví dámu na pole vlastnej farby.
Ako prvý ťahá biely a súperi striedavo ťahajú až do konca partie. Na jednom poli môže stáť iba jedna figúrka. Táto figúrka blokuje toto pole pre všetky figúrky vlastnej farby. Súperove figúrky môžu ťahať na toto pole, v tomto prípade pôvodná figúrka je vyhodená, teda sa odstraňuje zo šachovnice. Ak nejaká figúrka v ďalšom ťahu môže vziať súperovu figúrku, hovoríme o ohrození. Ak figúrka rovnakej farby pôsobí na toto pole, hovoríme, že táto figúrka je krytá. Ohrozenie kráľa sa nazýva šach, dávnejšie bolo v pravidlách, že sa musí zvolať šach, dnes to však neplatí. Po vykonaní ťahu, ak sa hrá na čas, hráč stlačí na svojej strane šachové hodiny, tým zastaví svoje hodiny a zároveň spustí súperove šachové hodiny.
 
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ach_%28hra%29
 

Kráľ

Kráľ je najdôležitejšia, hoci nie najsilnejšia figúra.Pohybuje sa všetkými smermi o jedno políčko. Výnimkou je malá a veľká rošáda, keď sa môže pohnúť o dve polia smerom k veži a veža sa postaví vedľa neho z opačnej strany, než pôvodne bola. Kráľ je jediná figúra v šachu, ktorá sa nemôže postaviť na pole priamo ohrozené súperom.
 
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1%C4%BE_(%C5%A1ach)
 
 

Dáma

Dáma je najsilnejšou figúrou. Môže sa pohybovať v ľubovoľnom priamom smere o ľubovoľny počet políčok. Táto pohyblivosť jej dáva veľkú silu, orientačne mádáma skoro takú istú silu ako dve veže, alebo ako 4 ľahké figúry. 
 
 
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ma_(%C5%A1ach)
 
 
 

Veža

Veža je po dáme druhá najsilnejšia figúra. Spolu s dámou patrí veža medzi ťažké figúry. Pohybuje sa po riadkoch a stĺpcoch na ľubovoľnú vzdialenosť. Špeciálnym ťahom veže je rošáda, v ktorej sa súčasne ťahá kráľom aj vežou. 
 
 
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%BEa_(%C5%A1ach)
 
 
 
 

Strelec

Strelec je ľahká figúra v šachu, približne rovnako silná, ako jazdec. Strelec sa pohybuje po diagonálach. Každý hráč na začiatku partie má dvoch strelcov, jedného na bielom poli a jedného na čiernom poli.
 
 
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/Strelec_(%C5%A1ach)
 
 
 

Jazdec

Jazdec je jediným kameňom, ktorý môže skákať ponad iné kamene. Pohybuje sa v tvare písmena L a jeho zrkadlových obrazov, dve polia jedným smerom horizontálne alebo vertikálne a jedno pole druhým smerom.
 
 
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/Jazdec_(%C5%A1ach)
 
 
 
 

Pešiak

Pešiak v šachu je najslabším kameňom, ale s potenciálom premeniť sa na ľubovoľnú figúru okrem kráľa. Pešiak je jediným kameňom v šachu, ktorý sa inak pohybuje a inak berie. Keď neberie kameň pohybuje sa o jedno políčko vertikálne vpred. Keď berie kameň, pohybuje sa o jedno políčko vpred diagonálne. Vpred je z pohľadu toho ktorého hráča. Keď sa pešiak nachádza v základnom postavení, môže sa pohnúť 
vertikálne o jedno alebo dve políčka. Pokiaľ pri dvojkroku prechádza cez políčko kontrolované súperovým pešiakom, súper ho môže vziať ťahom em passant. Keď pešiak dosiahne líniu na opačnom konci šachovnice - čierny 1. rad, biely 8. rad, môže sa premeniť na ľubovoľnú figúru okrem kráľa. Väčšinou sa premieňa na dámu, výnimočne na inú figúru, obvykle jazca. Význam pešiakov výrazne rastie s ubúdajúcim  materiálom.
 
                                                                                                                
 
                                                          em passant 
          
 
 
 
 
                                                                                  
 
ZDROJ: sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1iak_(%C5%A1ach)                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
animated-chess-image-0002

Anketa

Viete hrať šach?

Áno. (19)
50%

Nie. (19)
50%

Celkový počet hlasov: 38

Novinky

4.liga

28.04.2015 09:24
V nedeľu (15.2.2015) som bol hrať 4. ligu. Hrál som s oveľa silnejším hráčom ale som to dokázal...

Dorastenecká liga

07.01.2015 19:24
V stredu (7.1.2015) sme boli hať dorasteneckú ligu. Je to turnaj družstiev s postupom na...

Vianočný turnaj dvojíc

29.12.2014 10:16
Vždy na konci roka usporiadúva lšš Vianočný turnaj dvojíc. Ide hlavne o zábavu a spoločné strávené...

4. liga

02.02.2014 13:28
V nedeľu (1. 2. 2014) som hral 4. ligu. Už som išiel vyhrať len som zle potiahol dámou a prehral...

Šachový turnaj talent

01.02.2014 20:28
V sobotu ( 1. 2. 2014 ) som šiel do Liptovského Mikuláša na šachový turnaj Talent. štartoval...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Andrej Brnušák

Hladovka XXX
027 13 Suchá Hora

+421 950 566 XXX

animated-chess-image-0048