Kontakt

Email: adobrnusak@gmail.com alebo adobrnusak@post.sk. 
Tel.: +421 950 143 XXX.
Hladovka XXX
027 13 Suchá Hora 

Kontakt

Andrej Brnušák

Hladovka XXX
027 13 Suchá Hora

+421 950 566 XXX

animated-chess-image-0048